Klávesnice s mechanickou odezvou

Mechanickou odezvou klávesnice nazýváme její kliknutí signalizující sepnutí kontaktů, když zmačkneme hmatník klávesnice.

Mechanické odezvy klávesnice lze docílit dvěma způsoby:

1) mechanická odezva je vytvořena natvarovanou krycí fólií

Klávesnice s mechanickou odezvou tvarováním krycí fólie mají v TT Klávesnice typové značení TS 523 3 xxx (průměr 7 mm) a TS 523 4 xxx (průměr 10 mm).

2) mechanická odezva je vytvořena vložením kovové žabky do konstrukce klávesnice

Obrázek 2 zobrazuje konstrukci, u které žabka zároveň slouží jako spínací prvek (při promačknutí vodivě spojuje krajní kontakt hmatníku se středním kontaktem).

Krycí fólii je možné tvarovat dle přání. Tvaruje se celá plocha hmatníku (kolečko, čtvereček).

Tvaruje se celá plocha hmatníku (kolečko, čtvereček). Stejné provedení je možné vyrobit bez natvarování krycí fólie (viz obr. 3).

Obrázek 4 zobrazuje konstrukci, u které žabka slouží výhradně pro dosažení mechanické odezvy. Toto provedení je vhodné pro klávesnice malých rozměrů s maticovým zapojením a velkým počtem hmatníků.

Totéž provedení je možné vyrobit bez natvarování krycí fólie (viz obr. 5). Klávesnice bez natvarované krycí fólie vyžadují oproti provedení s fólií tvarovanou mírně vyšší ovládací sílu.

Klávesnice s mechanickou odezvou vloženou kovovou žabkou dle obr. 2 a 3 mají v TT Klávesnice typové značení TS 523 6 xxx, dle obr. 4 a 5 mají značení TS 523 2 xxx

Ukázka klávesnic s mechanickou odezvou

ss

KONTAKT

TT Klávesnice, a.s.
Hruškové Dvory 59
586 01 Jihlava
Česká republika

Průmyslová zóna II
Areál firmy Tesla Jihlava

ttklavesnice@ttklavesnice.cz

tel.: +420 567 113 522

GPS
49°  24'  58.15"  N
15°  36'  28.58"  E