Systémy řízení jakosti TT Klávesnice, a.s.

Kvalita je základem všech činností TT Klávesnice. Jsme si vědomi, že při dosahování požadované kvality má každý z pracovníků svou rozhodující roli.

Spokojenost zákazníka, zvyšování naší flexibility, prohlubování rozsahu služeb, které poskytujeme našim zákazníkům, pokračující zlepšování jakosti, kvalita prostřednictvím plánování, vedení lidí, kvalita v ochraně životního prostředí - to jsou hlavní kvalitativní cíle TT Klávesnice, a.s.

Velkou pozornost věnujeme motivačnímu systému pracovníků, směřujícímu k plnění kvalitativních cílů.

Náš vztah k životnímu prostředí

Naše úsilí směřuje k minimalizaci negativního vlivu na životní prostředí. Environmentální řízení je jednou z nejvyšších priorit naší činnosti.

Důraz klademe především na:

 •  provádění všech našich činností ekologickým způsobem aplikováním systému environmentálního řízení dle ISO 14001
 • trvalé zlepšování environmentálního řízení
 • rozvíjení technologických procesů se zřetelem na spotřebu energií a efektivitu zdrojů
 • recyklaci látek používaných v našich výrobních procesech
 • vývoj nových výrobků tak, aby byly méně náročné na zdroje materiálů a energií
 • náhradu látek zatěžujících životní prostředí v materiálech vhodnějšími materiály bez degradace parametrů výrobku
 • zvyšování environmentálního vědomí školením zaměstnanců

Certifikáty systému jakosti

Certifikovaný systém řízení jakosti zdokonalujeme s důrazem na:

 • kompatibilitu s průmyslovými trhy, na kterých se pohybujeme
 • zefektivnění všech činností firmy směřující ke štíhlé výrobě
 • komunikaci nejen uvnitř firmy, ale především mezi TT Klávesnice, a.s. a zákazníkem
 • neustálé zlepšování dosahovaných cílových kvalitativních ukazatelů

Naše certifikáty systému jakosti:

ISO 9001:2015 (ISO 9001 od roku 1997 jako součást Tesla Jihlava a od roku 2005 jako TT Klávesnice, a.s.)

ISO 13485:2016

ISO 14001:2015 (ISO 14001 od roku 2003 jako součást Tesla Jihlava a od roku 2006 jako TT Klávesnice, a.s.)

Certifikát ISO 9001:2015

Systém managementu kvality

Certifikát ISO 13485:2016

Systém managementu kvality - zdravotnické prostředky

Certifikát ISO 14001:2015

Systém environmentálního managementu

Norma povolených vad

Kvalita klávesnic a štíků (parametry a tolerance barev, rozměrů, soutisků, ...) se řídí normou FT Quality Directive (PDF).
 

Norma platí pro vady typu:

 • fleky
 • tečky
 • nečistoty v ploše
 • prach
 • škrábance
 • rýhy

Platí pro:

 • potištěné plochy
 • laková okna
 • skla, plexiskla

 

Parametr povolené vady Hodnota
Maximální velikost 0,16 mm2
Maximální velikost při slabém kontrastu 0,25 mm2
Minimální vzdálenost  80 mm
Minimální vzdálenost pro výrobky menší než 100 cm2 úhlopříčka plochy / 2
Šířka a délka škrábance šírka < 0,05 mm,
šířka < 0,1 mm a délka <= 10 mm

KONTAKT

TT Klávesnice, a.s.
Hruškové Dvory 59
586 01 Jihlava
Česká republika

Průmyslová zóna II
Areál firmy Tesla Jihlava

ttklavesnice@ttklavesnice.cz

tel.: +420 567 113 522

GPS
49°  24'  58.15"  N
15°  36'  28.58"  E