Vysvětlení pojmů

ADHEZE

Souhrn chemických a fyzikálních sil, kterými se navzájem poutají částice povrchu přiblížených materiálů(např. spodní lepicí vrstvy a nosného panelu). Přitažlivá síla je mimo jiné dána povrchovým napětím obou materiálů.

AKTIVACE POVRCHU

Zlepšení adheze povrchu nosných panelů z kovů i plastů pomocí roztoku chemikálií, např. silných minerálních kyselin

ASTM

Zkratka pro Americkou společnost pro testování a materiály (American Society for Testing and Materials).

DISTANČNÍ FÓLIE

Izolační lepicí vrstva fóliové klávesnice, sloužící k oddělení spínacích fólií s kontakty v klidovém stavu (dokud na tlačítko nezačne působit ovládací síla).

DODATEČNÝ POPIS TLAČÍTEK

Úprava konstrukce fóliové klávesnice vytvořením kapes pro zasouvací štítky v místě tlačítka nebo vedle tlačítka. Umožňuje např. použití jednoho typu klávesnice pro různé trhy (s několika zasouvacími štítky s popisem v různých jazycích), změnu popisu na již vyráběné klávesnici apod. (zde je přesně popsán princip)

DPS

Deska plošných spojů

DUTINKA

(Receptacle Contact FFC), Jeden z FFC kontaktů. TT Klávesnice, a.s. používá zlacené dutinky AMP (TYCO Electronics, 487406-1), zapouzdřené v polyamidovém pouzdře (Receptacle Housing), v rozteči 2,54 mm. Protikusem je pinový hřebínek AMP (Pin Header)

 

EMBOSOVÁNÍ

Jiný název pro tvarování krycích fólií (z anglického Embossing). EMI Anglická zkratka pro elektromagnetické rušení (Electro Magnetic Interference).

EMI

Anglická zkratka pro elektromagnetické rušení (Electro Magnetic Interference).

ESD

zkratka pro elektrostatický výboj (Electro Static Discharge).

 

FFC contacts (kontakt)

 Z angl. - kontakt pro pružný páskový vývod (for Flexible Flat Cable)

FÓLIOVÁ KLÁVESNICE

Tenký, levný, kvalitní a přizpůsobitelný elektromechanický spínací prvek

 

FÓLIOVÁ KLÁVESNICE STARDARTNÍ

Některá z typizovaných fóliových klávesnic, které má dodavatel skladem pro různé zákazníky. Levné a rychlé řešení pro stavbu prototypů a zařízení, vyráběných v malých počtech kusů (zákazník nemusí hradit konstrukci a výrobu nástrojů pro klávesnici, vyráběnou pouze pro něj).

 

FÓLIOVÁ KLÁVESNICE ZÁKAZNICKÁ

Fóliová klávesnice, konstruovaná a vyráběná podle podkladů zákazníka pro použití v jeho specifické aplikaci. Výhodou je technická optimalizace klávesnice, grafické sladění klávesnice a celého zařízení a možnost natištění loga zákazníka (reklama). Nevýhodou jsou náklady na konstrukci a výrobu nástrojů.

 

FÓLIOVÝ ŠTÍTEK

Fólie se samolepicí vrstvou, určená k přímému nalepení na ovládací panel. Vytváří požadovanou grafiku, tlačítka pro ovládání mikrospínačů, průhledová okna pro displeje a LED, kapsy s dodatečnými popisy. Neobsahuje spínací prvky. Může být embosován.

FONT

(Typ písma) Znaková sada, mající specifický jednotný design.

HMATNÍK

Jiný název pro tlačítko na fóliové klávesnici nebo štítku.

IO

Zkratka pro integrovaný obvod.

IZOLAČNÍ LAK

Lak, používaný k izolačnímu potisku vodivých drah na vývodu fóliové klávesnice nebo v místě křížení vodivých drah v klávesnici. Obvykle má zelenou nebo modrou barvu.

KARBONOVÁ VRSTVA

Uhlíková vrstva natištěná pomocí speciální pasty nad exponovaná místa vodivých drah pro snížení migrace stříbra a zvětšení oděruvzdornosti(zakončení vývodu, pod žabky apod.)

KÓD SPÍNÁNÍ

Elektrické schéma, popisující zapojení spínacích a spínaných kontaktů fóliové klávesnice. Může být ve formě matice, proti jednomu společnému kontaktu nebo kombinace obou.

KOLÍK

(Solder Tab FFC), Jeden z FFC kontaktů. Kovový kolík, který ukončuje vývod z klávesnice. Je několik druhů kolíků, TT Klávesnice, a.s. používá kolíky ploché, protikusem je NEPRECIZNÍ patice pro integrovaný obvod.

 

KONEKTOR ZIF

Přímý konektor s nulovou zásuvnou silou (Zero Insertion Force).

 

KONTAKTOVÁNÍ

Osazování plochého vývodu z klávesnice FFC kontakty - piny (kolíky) nebo dutinkami - v rozteči 2,54 mm.

KOVOVÁ ŽABKA

Kovový kontakt ve tvaru nepravidelného kulového vrchlíku. Jeden ze způsobů, jak dosáhnout mechanické odezvy tlačítka

KRIMPOVÁNÍ

Jiný název pro kontaktování

KRYCÍ FÓLIE

Vnější, viditelná plastová vrstva fóliové klávesnice nebo štítku, která je potištěna dekorativní grafikou a vizuálně vymezuje tlačítka. Může být tvarována. Většinou potištěna ze spodní strany.

LED

Anglická zkratka pro diodu emitující světlo (Light Emitting Diode).

LEPÍCÍ VRSTVA

Izolační vrstva lepidla se samolepicím efektem, sloužící ke spojení dvou fólií nebo celé fóliové klávesnice či štítku k nosnému panelu.

LEPIDLO CITLIVÉ NA TLAK

Lepicí materiál, u kterého dochází ke spojení s podkladem přitlačením a nepotřebuje k aktivaci teplo, rozpouštědlo nebo chemickou reakci.

MECHANICKÁ ODEZVA

Reakce fóliové klávesnice na zmačknutí tlačítka kliknutím, které ujistí uživatele, že došlo k sepnutí kontaktů. Mechanickou odezvu lze dosáhnout použitím kovových žabek v konstrukci klávesnice nebo přesným tvarováním zejména krycí fólie. (zde je přesně popsán princip)

MEMBRÁNOVÁ KLÁVESNICE

Z angličtiny převzatý název pro fóliovou klávesnici.

MIGRACE STŘÍBRA

Při nesprávném použití vodivých past s obsahem stříbra může dojít k nežádoucímu efektu, který se nazývá migrace stříbra. Za elektrochemickou migraci je odpovědná vysoká afinita stříbra ke vzniku hydroxidu a sulfidu stříbra. Při použití moderních past, a zpracování v naprosto čistém prostředí k tomuto nedochází.

NOSNÝ PANEL

Rovná deska z plechu, sklolaminátu nebo plastu, na který je přilepena fóliová klávesnice. Zpravidla je opatřen sloupky či svorníky pro další montáž. Musí mít povrchové napětí odpovídající použité lepící vrstvě na klávesnici.

OVLÁDACÍ SÍLA

Síla, kterou musí vynaložit uživatel tlakem prstu na hmatník fóliové klávesnice k sepnutí kontaktů.

PANTONE MATCHING SYSTEM (PMS)

Systém definování barev, původně vyvinutý pro offsetovou technologii tisku. Nejvíce rozšířený ve výrobě fóliových klávesnic a štítků pro jeho všeobecnou uznávanost, rozsah barev a snadnost použití. Vzorníky obsahují více než 1000 barevných odstínů.

PCB

Anglická zkratka pro desku plošných spojů (Printed Circuit Board).

PIKLOVÁNÍ

Aktivace povrchu hliníkových slitin mořením v lázni kyseliny chromsírové pro zlepšení ahheze (z anglického Pickling). PIN Jiný název pro kolík .

PIN

Jiný název pro kolík.

PLOCHÁ KLÁVESNICE

Mezi zákazníky rozšířené označení pro fóliovou klávesnici. V TT Klávesnice, a.s. označení pro klávesnici bez mechanické odezvy.

POLYKARBONÁT (PC)

Materiál pro krycí fólie s vysokou odolností. Není vhodný pro fóliové klávesnice s mechanickou odezvou tvarováním krycí fólie.

 

POUZDRO DUTINKY

(Receptacle Housing), Kryt pro dutinky nakontaktované na plochém vývodu klávesnice.

POVRCHOVÉ NAPĚTÍ

Efekt na povrchové vrstvě kapalin, který způsobuje, že se vrstva chová jako pružná blána. Definuje schopnost kapalin (i lepidel citlivých na tlak) smáčet povrch pevné látky, např. nosného panelu. Pro dobrou přilnavost lepidla k podkladu musí mít podklad povrchové napětí vždy vyšší, než lepidlo, ideálně alespoň o 7 až 10 dyn/cm. Čím větší je povrchové napětí podkladu, tím vyšší je molekulární přitažlivost (viz. tabulka). Standardní lepící vrstvy na klávesnicích se používají na materiály s povrch. energií větší než 36 Dynes/cm. V případě nutnosti je možné použít speciální lepící vrstvy - na materiály s povrch. energií 29 - 36 Dynes/cm.

POZIČNÍ DISTANČNÍ FÓLIE

Izolační lepicí vrstva fóliové klávesnice s vysekanými kruhovými otvory, sloužící k vymezení polohy žabek ve fóliové klávesnici.

PRŮRAZNÉ NAPĚTÍ

Napětí, při kterém dojde k průrazu izolace mezi vodiči.

PŘILNAVOST

Jiný název pro adhezy.

PŘÍMÝ KONEKTOR

Jednodílný konektor, skládající se pouze ze zásuvky. Místo vidlice se do přímého konektoru zasouvá deska plošných spojů, plochý kabel nebo vývod fóliové klávesnice.

PRÖLL

Výrobce základních barev používaných při výrobě klávesnic v TT Klávesnice, a.s.. (Také označení pro paletu odstínů tohoto výrobce)

 

RAL

Systém definování barev, německý. Velmi používaný v automobilovém průmyslu a při výrobě plastů. Ve výrobě klávesnic také velmi rozšířený.

RFI

Anglická zkratka pro rušení radiového signálu (Radio Frequency Interference).

SAMOLEPÍCÍ EFEKT

Schopnost lepidel citlivých na tlak být stále lepivé.

SELEKTIVNÍ POTISK

Potisk pouze části povrchu (např. pouze v místě průhledového okna).

SÍTOTISK

Metoda tisku, při které je přes šablonu se sítem, napnutým v rámu, v přesně stanovených místech protlačována barva či pasta. Pro potisk v jiném místě (např. další barvou) se musí použít jiná šablona. Tento proces je při výrobě fóliových klávesnic používán pro veškeré tisky vodivých drah, karbonových vrstev, izolačních laků, barev, strukturních laků a zprůhledňovacích laků.

SMÁČIVOST

Vlastnost kapaliny přilnout k povrchu některých pevných látek.

SMD

(Surface Mounted Device) znamená obecně součástky pro povrchovou montáž. (V TT Klávesnice, a.s. se standardně používají SMD LED a SMD rezistory)

SMT

(Surface Mounted Technology) technologie povrchové montáže.

SPÍNACÍ FÓLIE

Fólie s natištěnými vodivými drahami, ústícími do kontaktních ploch v místě tlačítka a zakončenými kontaktními plochami pro konektor na vývodu z klávesnice.

STÍNĚNÍ (ESD/EMI/RFI)

Vodivý rastr natištěný na zvláštní vrstvě nebo hliníková či měděná fólie zabudovaná do fóliové klávesnice ke snížení rušení elektromagnetickým nebo radiovým signálem.

STRUKTURNÍ LAK

Lak, kterým se z vnější strany potiskuje krycí vrstva z čiré fólie pro dosažení jejího zmatnění, nebo zdrsnění.

 

STUPEŇ OCHRANY

Značí se IPxy (z anglického Ingress Protection). Číslice x znamená ochranu osob proti kontaktu s částmi uvnitř zařízení a ochrana zařízení proti vniku pevných cizích těles. Číslice y udává ochranu zařízení proti škodlivému vnikání čisté vody.

TLAČÍTKO

Spínací místo fóliové klávesnice, vyznačené na krycí fólii graficky nebo tvarováním. Při působení ovládací síly v místě tlačítka dojde k sepnutí kontaktů.

TVAROVACÍ KRYCÍ FÓLIE

Vytváření zvýšených prolisů na krycí fólii mechanicky nebo tepelným tvarováním. Vytvarované prvky slouží pro zdůraznění plochy tlačítka nebo např. loga, dosažení mechanické odezvy klávesnice a ke zvýšení viditelnosti zabudovaných LED.

TYP POUZDRA SMD

Určuje jaký tvar a velikost má SMD součástka. Dvouvývodové součástky mají pouzdra ve tvaru kvádru. Velikost pouzdra je označena čtyřmístným kódem, který se skládá z dvou cifer vyjadřujících délku a dvou vyjadřujících šířku kvádru v setinách palce (1 palec = 25,4 mm). (Pro montáž do fóliových klávesnic je nutné použít pouzdro 1206). Třívývodové součástky (např. dvoubarevné diody, tranzistory) se nejčastěji vyskytují v pouzdře SOT 23. (toto pouzdro je vhodné pro montáž do fóliových klávesnic)

VODIVÁ DRÁHA

Úzký proužek natištěné vodivé polymerní pasty s vysokým podílem stříbra k přenosu elektrického signálu.

VÝVOD Z KLÁVESNICE

Úzká prodloužená část dolní spínací fólie (případně i spínací fólie pro LED či stínění), nesoucí izolované vodivé dráhy, sloužící k elektrickému připojení fóliové klávesnice. Umístění a délka vývodů je volitelná podle dané aplikace.

ZASOUVACÍ ŠTÍTEK

Proužek fólie nebo papíru, který se zasouvá do kapes, vytvořených ve fóliové klávesnici. Slouží k dodatečnému popisu tlačítek nebo změně popisu tlačítek a symbolů na klávesnici zákazníkem nebo uživatelem.

ZDVIH TLAČÍTKA

Dráha, o kterou se prohne tlačítko, než dojde k sepnutí kontaktů.

ZIF

Anglická zkratka pro nulovou zásuvnou sílu (Zero Insertion Force).

ZPRŮHLEDŇOVACÍ LAK

Lak, kterým se z vnější strany potiskuje krycí vrstva z matové nebo strukturované fólie v místě průhledových oken pro displeje kvůli zvýšení průhlednosti fólie.

KONTAKT

TT Klávesnice, a.s.
Hruškové Dvory 59
586 01 Jihlava
Česká republika

Průmyslová zóna II
Areál firmy Tesla Jihlava

ttklavesnice@ttklavesnice.cz

tel.: +420 567 113 522

GPS
49°  24'  58.15"  N
15°  36'  28.58"  E