Připevnění fóliových klávesnic a štítků na panel

Montáž klávesnic a štítků Fóliové klávesnice i štítky jsou na spodní ploše opatřeny vrstvou lepidla, chráněnou při dopravě a skladování silikonovým papírem nebo fólií. Zákazník si nalepí klávesnici (štítek) na příslušný ovládací panel sám nebo si může objednat dodávku klávesnic (štítků) již nalepených na panel, který si dodá nebo který objedná u výrobce klávesnic a štítků.

Používané panely jsou obvykle slitiny hliníku nebo sklolaminát. Panel můžeme vybavit upevňovacími otvory nebo upevňovacími svorníky (sloupky) s vnějším nebo vnitřním závitem. Svorníky jsou zalisovány do panelu a zajištěny proti vytržení a pootočení.

Kvalita lepeného spoje mezi klávesnicí (štítkem) a panelem, především jeho životnost, vzhled sestavy, ale i správná funkce klávesnice závisí na kvalitě povrchu panelu, na který bude klávesnice či štítek nalepen, na volbě lepicí vrstvy a na postupu montáže. Před objednáním klávesnice nebo štítku je vhodné pro zvolení správného typu lepicí vrstvy s výrobcem klávesnice či štítku konzultovat, na jaký podklad bude výrobek nalepován.

Vhodný povrch panelu

rovný, hladký, pevný (neumožňující průhyby), odmaštěný, začištěné hrany a vtoky

Nevhodný povrch panelu

mastný, hrbolatý, pružný, nevyzrálá barva, nevyzrálý plast, nezačištěné hrany a vtoky apod.

Příprava povrchu panelu

Na čištění a odmaštění materiálů se používá izopropylalkohol nebo heptan (denaturovaný líh a technický benzín nejsou vhodné – zanechávají mastný film).

Materiál panelu

1. Plocha, na kterou bude klávesnice (štítek) nalepena, musí mít dostatečně vysoké povrchové napětí (příliš nízké mají např. polyamid, silikon atd). Pro povrchy s nižším povrchovým napětím se používají speciální lepidla - nutná konzultace s výrobcem.

2. Koeficient smrštivosti panelu musí korespondovat se smrštivostí fólií klávesnic (štítků), která je 16·10-6 cm/cm·°C (pokud se smrštivost panelu a klávesnice příliš liší, dochází při změnách teploty ke zkratům a odlepování fólií)

Doporučený postup lepení klávesnic

1. strhněte část ochranného papíru v oblasti vývodu

2. protáhněte vývod otvorem v panelu

3. klávesnici přesně umístěte

4. postupně strhávejte ochranný papír a pomalu přilepujte klávesnici (za mírného průhybu klávesnice, valivým pohybem, přilepujte pečlivě)

5. při lepení dbejte především na to, aby pod klávesnicí nezůstal zalepen vzduch a nečistoty (může to způsobit trvalý zkrat – viz obr. 1). Zalepení vzduchu se vyhnete postupným nalepováním s mírným průhybem klávesnice – viz obr. 2.

obr.
obr.2

Nepovolené postupy lepení:

  •  velké prohnutí (může způsobit zlomení žabek, utržení LED apod.)
  • opětovné stržení a nalepení (zlomené žabky, utržené LED, poškození lepidla)
  • lepení na hrbolatý povrch (zkraty)
  • rychlé nalepení s mírným průhybem (možnost zalepení vzduchu pod klávesnici a následné zkraty)
  • nalepení celé klávesnice najednou, bez průhybu (při nalepení tímto způsobem budete mít 100 % jistotu zalepení vzduchu pod klávesnici, způsobujícího zkraty, o nevábném vzhledu sestavy nemluvě)

Štítky nalepujte obdobným postupem jako klávesnice.

KONTAKT

TT Klávesnice, a.s.
Hruškové Dvory 59
586 01 Jihlava
Česká republika

Průmyslová zóna II
Areál firmy Tesla Jihlava

ttklavesnice@ttklavesnice.cz

tel.: +420 567 113 522

GPS
49°  24'  58.15"  N
15°  36'  28.58"  E