Princip fóliové klávesnice

Fóliové klávesnice se skládají z tenkých fólií, které tvoří vrstvy klávesnice, laminací pevně spojené do jednoho celku. Jednotlivé fólie slouží jako nosné (spínací fólie dolní), ohebné (spínací fólie horní, krycí fólie) a distanční elementy. Konstrukční princip hmatníku (tlačítka) je znázorněn na obr. 1.

Spínací kontakty a propojovací vodivé dráhy jsou vytvořeny potištěním fólií vodivými polymerními pastami s vysokým podílem stříbra. V místě hmatníku (tlačítka), tedy v místě, kde má docházet ke spínání, jsou na protilehlých místech spínacích fólií vytvořeny kontakty. Spínací fólie od sebe odděluje distanční fólie, která má v místě kontaktních ploch vyseknuté otvory, přes které se mohou kontaktní plochy při působení ovládací síly dotýkat (viz obr. 2).

Mechanická odezva

Mechanickou odezvou klávesnice nazýváme její kliknutí signalizující sepnutí kontaktů, když zmačneme hmatník klávesnice. Fóliové klávesnice obecně dělíme na klávesnice bez mechanické odezvy a s mechanickou odezvou. Klávesnice bez mechanické odezvy jsou charakterizovány lineárním průběhem ovládací síly, s mechanickou odezvou nelineárním průběhem s náhlým poklesem ovládací síly (viz obr. 3).

Mechanická odezva může být vytvořena speciálním vytvarováním krycí fólie nebo vložením kovového pružného kontaktu (tzv. žabka) do klávesnice.

Materiály používané pro výrobu klávesnic

Pro zajištění kvality jsou pro výrobu klávesnic a používány vysoce kvalitní materiály, které si výrobce vybírá na základě zkoušek. Zákazník má možnost volby materiálu krycí fólie na základě požadavků na vzhled a podle prostředí, ve kterém bude klávesnici používat.

Mariály pro krycí fólie klásnic

Klávesnice jsou zásadně vyráběny z následujících průhledných fólií. Všechny barvy jsou na krycí fólie naneseny sítotiskem z vnitřní strany, aby byla zajištěna otěruvzdornost potisku. Na vnější stranu krycí fólie se nanáší pouze pomocné látky (strukturní a zprůhledňovací).

 

Polyesterová fólie   Polykarbonátová fólie
     
  • Čirá
 
  • Čirá
  • Antireflexní
 
  • Jemně strukturovaná
  • Matovaná
 
  • Hrubě strukturovaná
  • Strukturovaná
   

Polykarbonátové fólie nejsou vhodné pro typy s mechanickou odezvou nebo tvarováním krycí fólie.

Kód spínání, vývod a připojení klávesnice

Kód spínání může být ve formě matice, proti jednomu společnému kontaktu nebo kombinovaně. Spínaná místa jednotlivých tlačítek celé klávesnice jsou svedena do jednoho prostoru klávesnice a vyvedena ven ohebným vývodem. Ohebný vodič může být vyveden z hrany klávesnice nebo zespodu. V tomto případě je klávesnice odolná vůči stříkající vodě (viz obr. 4).

Vývod může být ukončen:

  •  kontaktními plochami pro přímý konektor. Protikusy vyrábí a dodává Molex, AMP (Tyco) nebo Berg.
  • krimpovanými kolíky (rozteč 2,54 mm). Vhodným protikusem je neprecizní patice IO.
  • krimpovanými dutinkami s krytkou (rozteč 2,54 mm). Protikusy vyrábí a dodává AMP (Tyco).

Vodivé dráhy na ohebném vývodu jsou izolované buď izolačním lakem, nebo izolační folií. Vývod lze na přání také vyztužit. Minimální poloměr ohybu je 4 mm, při ostrém ohybu může dojít k poškození zlomením.

Ukázky zakončení vývodu

ss

KONTAKT

TT Klávesnice, a.s.
Hruškové Dvory 59
586 01 Jihlava
Česká republika

Průmyslová zóna II
Areál firmy Tesla Jihlava

ttklavesnice@ttklavesnice.cz

tel.: +420 567 113 522

GPS
49°  24'  58.15"  N
15°  36'  28.58"  E